Kallelser

Här finns aktuella kallelser till kommunfullmäktige. Handlingar finns även att få i receptionen på kommunkontoret.

 

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer, kontakta någon i personalen vid nämndsadministrationen.

E-post: vindelns.kommun@vindeln.se
Telefon: 0933-140 00

Kontaktperson: Lena Sandlin