Radon

Finns det radon i Vindeln? Är radon skadligt? Vad gör man för att sänka radonhalten i bostaden?

Frågorna om radon har blivit allt vanligare och många undrar över hur skadligt det är med höga radonhalter.

 

Var finns radon?

 

Radon är en radioaktiv gas som finns överallt men den kommer huvudsakligen från marken under och runt om huset. Det kan även komma radon från byggandsmaterial och dricksvatten. Blåbetong som användes från 1929-1975 kan ge höga radonhalter. Vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt. Har du egen brunn är det dock viktigt att kontrollera radonhalten.

  

Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och nya byggnader.

 

 

  

Risker

 

I jämförelse med kost, rökning, bilavgaser och solstrålning är radon ingen dominerande riskkälla, men det finns bevis för samband mellan radon i bostäder och lungcancer. Det innebär i sin tur att radonet har betydelse som folkhälsoproblem.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Närmare 90 %av de drabbade är rökare.

Radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3 luft kan spara upp till 200 dödsfall i lungcancer per år. För personer som röker är den mest effektiva åtgärden för att sänka sin personliga risk från radon att sluta röka. 

Mätning

 

För att mäta radon i bostadshus behöver man beställa mätdosor. Det kan göras via Miljö- och byggkontoret i Vindeln som även informerar mer om hur själva mätningen går till.  

 

Metoden är en långtidsmätning som sker under säsongen 1 oktober till 30 april. Mätningen ska pågå i minst 2 månader.

 

Du som bor i hyreshus kan kontakta fastighetsägaren. Denne är skyldig att ha aktuella mätvärden på radonhalten i huset som en del av sin egenkontroll.

 

Bidrag

 

Innan sista december 2014 kunde man ansöka hos Länsstyrelsen om radonbidrag. Regeringen har från och med 1 januari 2015 avvecklat radonbidraget.

 

Vanliga åtgärder

 

Vanliga åtgärder vid radon i fastigheter är tätning mot mark, ökad luftgenomströmning/ventilation, installation av radonsug samt installation av radonbrunn.

 

Kontakta gärna Miljö- och byggkontoret om du har frågor om radon.

 

Länkar

 

Här kan du läsa mer om radon: Folkhälsomyndigheten, Radonguiden, Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket

Kontaktperson: Miljökontoret