Älvbacken

Älvbacken är Vindelns kommuns nyaste äldreboende. Det har 50 rum på 31,6 kvadratmeter vardera. Alla rum är förberedda med takskenor för lyft i rum och wc, dessutom finns anpassad säng till varje rum. Rummen är fördelade på 5 avdelningar med 10 rum på varje avdelning. Varje avdelning har en stor matsal/kök samt del för gemenskap.

Till avdelningarna finns även stora balkonger på övre plan och nedre plan har fina utemiljöer att vistas i. Mellan demensavdelningarna finns en trädgård där våra boende kan vistas i en vacker miljö som vi även kan använda som en del i omvårdnadsarbetet. Vi har en sagolik utsikt över Vindelälven från vårt äldreboende. I Navet samlas vi för andakt, underhållning och andra gemensamma aktiviteter.


Personal

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som samtliga har schemalagd arbetstid. Personalen finns i huset dygnet runt. Vi har tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast måndag till fredag samt även städpersonal och vaktmästare måndag till fredag.

Enhetschef

Enhetschef är Marianne Berglund och nås på telefon 0933-141 23 eller via följande e-postformulär.Besöksadress
Älvbacken
922 32 Vindeln
922 32 Vindeln
 

Telefon:
Enhetschef 0933-141 23
Sjuksköterska 0933-142 57 eller 0933-142 58
Avd 1 0933-142 51
Avd 2 0933-142 52
Avd 3 0933-142 53
Avd 4 0933-142 54
Avd 5 0933-142 55
Sjukgymnast 0933-142 62
Arbetsterapeut 0933-140 90
Köket 0933-142 64

Kontaktperson: Marianne Berglund