Löneutbetalning

I Vindelns kommun sker löneutbetalning normalt den 27:e i varje månad, med undantag för december månad. I de fall den 27:e infaller på en helgdag sker utbetalningen närmast föregående vardag. Har du månadslön får du lön innevarande månad. Har du timlön får du lönen utbetald månaden efter du har tjänat in den.

2020

Månad

Dag

Veckodag

januari

27

måndag

februari

27

torsdag

mars

27

fredag

april

27

måndag

maj

27

onsdag

juni

26

fredag

juli

27

måndag

augusti

27

torsdag

september

25

fredag

oktober

27

tisdag

november

27

fredag

december

23

onsdag


E-lönebesked

Du som är anställd och avlönad i Vindelns kommun får ditt lönebesked elektroniskt. Det betyder att du, istället för ditt tryckta lönebesked, får ett e-lönebesked. E-lönebeskedet innehåller samma information som det tryckta lönebeskedet. För mera information klicka på bilden nedan. ---v

Lediga lätthelgdagar

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, s.k. mjuk vecka. Då helgdag infaller på någon av dagarna måndag–lördag (s.k. lätthelgdag) minskas antalet ordinarie arbetstimmar med det antal timmar som annars skulle ha fullgjorts sådan dag. Med helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. För mera information klicka på bilden nedan. ---v

Annandag pingst

Om en arbetstagare på mjuk vecka har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.

I de fall nationaldagen infaller på en lördag kompenseras arbetstagare (med vissa undantag) med en annan ledig dag under året. Klicka på bilden nedan för mera information om villkoren för kompensation för annandag pingst. ---v

Länk till dokumentet E-lönebesked fr o m jan 2014.pdf (öppnas i nytt fönster)       

Kontoanmälan

Är du nyanställd och vill ha lönen insatt på ett bankkonto måste du själv anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Klicka på bilden till höger. ---> 

Väljer du att inte anmäla ett bankkonto kommer lönen på ett utbetalningskort och i så fall är det viktigt att du lämnar en aktuell adress.

Vid anmälan med e-legitimation blir ditt konto aktivt för insättning inom två bankdagar.

Vid anmälan utan e-legitimation. För dig som har konto i Swedbank och Sparbankerna verifieras och uppdateras kontot inom två bankdagar, för konto i andra banker kan det ta upp till 14 dagar innan kontot är aktiverat och verifierat.

Är du under 18 år kan du anmäla ditt konto om du har e-legitimation. Om du inte har e-legitimation måste du kontakta Swedbank.

Kontaktperson: Tom Norrgård