Rehabiliteringsrutiner

Målet för rehabiliteringen är att den anställde ska återgå till ordinarie arbete på sin arbetsplats. Ett led i rehabiliteringen kan innebära anpassning av arbetsplatsen, arbetssituationen, arbetsförhållandena eller arbetstider i syfte att medarbetaren ska kunna vara kvar i sitt arbete.

Chefen har ansvaret

Arbetsledaren har ansvaret för rehabiliteringen från början till dess att den är avslutad. Ansvaret innebär att stötta den anställde och säkra att rehabiliteringen följer den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Arbetsledaren har även ansvar för att ha en regelbunden kontakt med medarbetaren samt finna former för medarbetaren att hålla kontakt med arbetsplatsen. Representanter från facklig organisation samt HR-avdelningen kan medverka som stöd för arbetsledaren i rehabiliteringsarbetet. 
 
Därefter görs en bedömning kring huruvida ett eventuellt behov av åtgärder från arbetsgivarens sida är önskvärda/nödvändiga i syfte att förhindra fortsatt ohälsa.

För mera information om kommunens rehabiliteringsrutiner, klicka på bilden. 

Kontaktperson: Tom Norrgård