Anmäl olycka, tillbud, risk

Målet med förebyggande arbetsmiljöarbete är att det inte ska inträffa arbetsskador på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö yttrar sig ibland i arbetsolycksfall, tillbud eller arbetssjukdomar.

Anmälan av olycka, tillbud, risk

Olyckor, tillbud och risker ska alltid rapporteras i kommunens incidentrapporteringssystem KIA. Systemet är ett verktyg för att förebygga, följa upp och vidta åtgärder vad gäller uppkomna tillbud, olyckor, risker och arbetssjukdom. 

En anmälan kommer att behandlas av den chef i organisationen som har ansvar för det område som anmälan avser. Om du som anmäler lämnar din e-postadress kommer du att få information om hur anmälan handläggs, och vilka åtgärder som vidtas. Även ditt skyddsombud får automatiskt via e-post information om det inträffade.

För att göra en anmälan i KIA, se underfliken till denna sida, alternativt snabblänken på Personalsidornas första sida.

Länkar till dokumentet Rutin för arbetsskade-  och tillbudsrapportering.pdf (öppnas i nytt fönster)Rutin för rapportering

För mera information ta del av kommunens Rutin för rapportering av olycka, tillbud, risk. Här finns även en snabbguide du kan sätta upp bredvid datorn som påminnelse om de olika händelsetyperna. --->

Anmälan till AFA

Som anställd gör du själv din anmälan av arbetsskada till AFA Försäkring via webbformuläret nedan. Klicka på bilden. ---v

   

Anmälan till FK

Anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan är arbetsgivarens ansvar. Se Chefshandboken under fliken Arbetsmiljö > Anmäl olycka, tillbud, risk eller gör anmälan direkt från KIA.

Kontaktperson: Tom Norrgård