Lagar och avtal

På den här sidan har du en samlad åtkomst till de centrala avtal och arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn på arbetsmarknaden.

Du länkas till Sveriges Kommuner och Landstings hemsida där du kan ta del av respektive avtalstext samt de lagar som rör anställningen.

Kollektivavtalet HÖK med AB och Kommentarer

Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster)    Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster)    Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster)

Lagar som rör anställningen
LAS, MBL, AML, SemL, ATL, FLL, SjLL, LFF, LOA m.m.

Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster)

 
Övriga kollektivavtal

TRAKT T, BIA, AFF 76/LAFF 76, KHA, Veckovila 95 m.m

Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster)

 Försäkringar enligt kollektivavtalet

AGS-KL, TFA-KL, TGL-KL, GL-F


 
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK
BEA, BAL, BUI,  PAN, RiB, ÖLA 17 m.m.

Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster)

 


 


Pensioner enligt kollektivavtal

KAP-KL, AKAP-KL, AGF-KLAvtal om samverkan och arbetsmiljö
Inklusive partsgemensam kommentar

 

 Omställningsavtalet

KOM-KL, TLO-KL

 

Kontaktperson: Göran Dahle