Ledamöter

Detta är ledamöterna och ersättarna i styrelsen för Vindelnbostäder AB för mandatperioden 2015-2018. Klicka på länken om du vill skicka e-post till någon av dem.

Kontaktperson: Ellen Ekman