Föreskrifter (AFS)

Regeringen har beskrivit vilka mål Arbetsmiljöverket ska arbeta efter när det gäller föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna ska skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.


Länk till Arbetsmiljöverkets websida (länken öppnas i nytt fönster)Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS. De är försedda med ett årtal och ett nummer, t.ex. AFS 2006:04. Föreskrifterna finns som pdf-filer som du kan hämta hem gratis och du kan även beställa dem i tryckt format.

Klicka på bilden till höger så länkas du till föreskrifterna. --->

Minderårigas arbetsmiljö

När man ska anställa någon som är under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. I broschyren Så får barn och ungdomar arbeta (nedan) lyfts några viktiga aspekter på de särskilda reglerna för arbetsgivaren. Mer detaljerad information finns i föreskriften Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3. ---v

  Minderårigas arbetsmiljö AFS2012_3.pdf (öppnas i nytt fönster)    Så får ungdomar arbeta - Broschyr.pdf (öppnas i nytt fönster)    Checklista för minderårigas arbetsmiljö.pdf (öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Tom Norrgård