Vindelälven

Vindelälven börjar i Vindelfjällen och går ihop med Umeälven i Vännäsby.

Förutom Vindelforsarna och Vindelforsarnas Friluftsområde i Vindelns samhälle finns många vackra platser längs Vindelälven. Nedan följer några tips och länkar till länsstyrelsens information om platserna.

Vännforsen

Hjukenåsarna

Mårdseleforsen

Storforsen

Storvindeln

Vindelfjällen med naturum Ammarnäs och naturum Hemavan

Vindelälven nationalälv

Mellan Vindeln och Åmsele går en mycket fin vandringsled, Isälvsleden, som har en egen hemsida

Isälvsleden