Företagshälsovård

Som företagshälsovård tillhandahåller Vindelns kommun ett komplett utbud av tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Endast arbetsrelaterad vård

HängbroFöretagshälsovården i Vindelns kommun har i uppdrag att bedöma och komma med förslag vid skador och sjukdomar som är relaterade till arbetet. Typiskt för sådana besvär är att:

  • Det finns ett klart samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav.
  • Besvären orsakas av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet.

Annan ohälsa

Andra sjukdomar som t.ex. förkylning eller andra "normala" infektionssjukdomar, skall den allmänna sjukvården ta hand om. Detta gäller även när undersökningar önskas för att spåra sjukdomar som är icke arbetsrelaterade åkommor.

  • Kroniska sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, diabetes eller andra ej arbetsrelaterade sjukdomar skall behandlas och kontrolleras av primärvården.
  • Ej arbetsrelaterade sjukdomar som behöver utredas, exempelvis med laboratorieprover och röntgen skall den allmänna sjukvården ta hand om.

Länkar till karta på Eniro.se (öppnas i nytt fönster) Anlitande av företagshälsovård

För anlitande av företagshälsovård i Vindelns kommun gäller att den anställde kontaktar sin chef som sörjer för att rätt kompetens kopplas in i bedömningen av det enskilda ärendet.

I Vindeln har företagshälsovården sin mottagning på Häradsvägen 131 (klicka på bilden till höger för vägbeskrivning).


 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård