Anställning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) finns följande anställningsformer:

 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsad anställning

 

Tidsbegränsad anställning

En anställning gäller alltid tills vidare om inget annat avtalas (4 § LAS). Avtal om tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS får träffas i följande fall:

 • för allmän visstidsanställning (AVA)
 • för vikariat
 • när arbetstagaren har fyllt 67 år
 • för säsongsarbete

 

Länk till dokumentet Tidsbegränsad anställning enligt skollagen - vad gäller.pdf (öppnas i nytt fönster)Utöver ovanstående tidsbegränsade anställningar finns också möjlighet att träffa anställningsavtal enligt PAN-avtalet och Skollagen:
 • tidsbegränsad anställning av personlig assistent eller anhörigvårdare
 • tidsbegränsad anställning av obehörig lärare (se dokument till höger)
 • legitimationsgrundande anställning 

 

För medarbetare som inte tidigare varit anställd i Vindelns kommun finns möjlighet att avtala om provanställning:

 • lärare enligt bilaga M
 • personliga assistenter enligt 6 § LAS
 • provanställning enligt AB

 

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård