Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet bildades 2010 genom en sammmanslagning av pensionärsrådet och funktionhindersrådet. Råden har sedan 2009 haft gemensamma möten.

Kontaktperson: Susanne Sjögren