Föräldraledigheter

Föräldraledighet

Länk till Försäkringskassans webbsida (öppnas i nytt fönster)Den som vill vara föräldraledig ska anmäla detta till sin chef minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

I samband med anmälan ska du ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår (det är således inte tre perioder per barn utan tre perioder med föräldraledighet per kalenderår som gäller.)

Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, anses den höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Vid förkortning av arbetstid är det tillåtet att ledigheten sprids över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggs till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Läs mera på Försäkringskassans webbsida Vänta barn (klicka på bilden till höger). --->

Länk till Försäkringskassans websida (öppnas i nytt fönster)

Föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får i samband med föräldraledighet. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenning kan betalas ut längst tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår i grundskolan. Läs mera på Försäkringskassans webbsida om Föräldrapenning (klicka på bilden till höger). --->

Föräldrapenningtillägg

Den som sammanhängande varit anställd i kommunen under minst 365 kalenderdagar före ledigheten med föräldrapenning påbörjas, har rätt till föräldrapenningtillägg under högst 150 kalenderdagar i en följd med belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet. Tillägget gäller från första kalenderdagen i ledigheten (se utdrag till höger från kollektivavtalets Allmänna Bestämmelser § 29 Mom. 1). --->

Vård av barn

Du måste anmäla såväl till din arbetsgivare som till Försäkringskassan att du ska vara hemma för att ditt barn är sjukt. Det ska du göra redan första dagen du stannar hemma från Länk till Försäkringskassans websida (öppnas i nytt fönster)ditt arbete. 

Hos arbetsgivaren gör du anmälan till din chef, eller till den person som chefen utsett. Till Försäkringskassan kan du anmäla på tre olika sätt. Läs mera på Försäkringskassans webbsida Vård av barn (klicka på bilden till höger). --->

Graviditetspenning

Du har rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel. Du har också rätt till graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i Länk till Försäkringskassans websida (öppnas i nytt fönster)arbetsmiljön.

Du kan bara få graviditetspenning om du inte kan bli omplacerad till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. Det första du måste göra är alltså att minst en månad i förväg anmäla till din chef att du vill bli omplacerad på grund av att du är gravid. Läs mera på Försäkringskassans webbsida Graviditetspenning webbsida (klicka på bilden). --->

Kontaktperson: Tom Norrgård