Varuhemsändning

Om du är bofast utanför Vindelns centralort och på grund av ålder eller sjukdom inte kan ta dig till närmaste butik, kan du få hjälp med hemsändning av varor.

Butikerna tar emot beställningen, paketerar och kör ut varorna. Utkörning sker en till två gånger per vecka.

Butikerna får ett kommunalt bidrag för varuhemsändningen. Syftet med stödet är att bidra till att en god service upprätthålls även på landsbygden och för att stödja butikerna.

Butikerna får ta ut en avgift av kunden för varuhemsändningen. Om det finns en avgift för kunden eller hur stor avgiften är avgörs av respektive butik. 

Butikerna som erbjuder tjänsten med varuhemsändning i Vindelns kommun är:

Go´maten i Granö
Coop Vindeln
Handlarn i Åmsele
Ica i Skivsjö
Handelsboden i Tvärålund
Servicepunkten i Hällnäs

Kontakta din butik så får du veta mer!

Kontaktperson: Lena Sandlin