Rekrytering

Vindelns kommuns verksamhet är beroende av att vi håller god kvalitet i det arbete vi utför, i såväl vård och utbildning, myndighetsutövning, kontakt med omgivande samhälle som inom de tekniska och administrativa stödfunktionerna. En mycket viktig förutsättning för detta är att ha anställda med rätt kompetens.

Att rekrytera nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat dessutom måste betraktas som en långsiktig och omfattande investering. 

Rekryteringsrutin

Nedanstående rekryteringsrutin ska därför vara ett stöd i arbetet med att anställa den personal organisationen behöver för att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Rutinen finns även beskriven som ett flödesschema. ---v

Länk till Rekryteringsrutin - Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till Flöde rekryteringsrutin i Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)

JobMatch Talent

JobMatch Talent är ett modernt arbetspsykologiskt test som används i samband med rekrytering i syfte att få en detaljerad bild av den sökande. För mera information om detta verktyg, se underfliken JobMatch Talent i menyn till vänster. <--

Innan rekryteringsgruppen tar del av aktuellt testresultat bör ett ställningstagande ha skett avseende vilka krav det aktuella jobbet och situationen ställer, och därmed också vilka motsvarande egenskaper hos den sökande som är av särskild stor vikt i just denna rekrytering. Detta görs med stöd av kravspecifikationen till höger. -->

Dessa egenskaper tas då med i den aktuella kravprofilen för jobbet. Se även faktabladet Kravprofil nedan.

Faktablad

Nedanstående faktablad innehåller mera information kring respektive steg i rekryteringsprocessen.

Länk till dokumentet Återbestättning.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Kravprofil.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Företrädesrätt.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Rekryteringsgrupp.pdf (öppnas i nytt fönster)

Länk till dokumentet Platsannons.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Bestäm rekryteringsväg.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Urval.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Diskrimineringslagstiftning.pdf (öppnas i nytt fönster)

Länk till dokumentet Intervju.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Referenstagning.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Beslut om anställning.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Introduktion.pdf (öppnas i nytt fönster)
 

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Rekrytering, bl. a. Kvalificerad intervjuteknik. --->

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård