Annonsering

Vindelns kommun använder sig av HR-Supporten som rekryteringsverktyg. Via HR-Supporten läggs platsannonsen automatiskt ut på arbetsförmedlingens webbsida. Vid behov kompletteras annonsering via andra kanaler, t ex i dagstidningar och på webben.

Vid annonsering i dagstidningar är standardförfarandet i Vindelns kommun att använda sig av så kallade blänkare och i den hänvisa till den aktuella platsannonsen under rubriken Lediga jobb på kommunens hemsida. ---v

Väl där länkas den sökande till rekryteringsverktyget HR Supporten, där för övrigt kommunens samtliga externa lediga jobb utannonseras och där vederbörande även söker det aktuella jobbet. Klicka på bilden nedan för åtkomst till verktyget. --v

Länk till sidan Lediga jobb    Länk till webbsidan HR Supporten (öppnas i nytt fönster)

Blänkare - mallar

I syfte att underlätta och förenkla i samband med annonsering i dagstidningarna har annonsmallar tagits fram i tre storlekar. Mallarna finns också hos VK/Folkbladets annonsavdelningar.

Respektive faktablad innehåller, förutom annonsmallen, även prisuppgifter för såväl ett som två införanden i VK och Folkbladet. För information klicka på bilderna nedan. --v

Länk till dokumentet Platsannons 80 x 65 mm.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Platsannons 80 x 88 mm.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Platsannons 80 x 110 mm.pdf (öppnas i nytt fönster)

Bokning av tidningsannons

Stopptid för bokning av dagstidningsannonser är kl 12.00 två dagar före införandedagen. Annonsbokningen administreras av kommunens HR-avdelning.

Intern- vs externannonsering

Följande definitioner gäller i syfte att förhindra missförstånd i samband med annonsering av arbetskraft.

Internannonsering
Definitionen för en internannons är att den bara anslås internt i kommunen och att endast redan tillsvidareanställda i Vindelns kommun kan söka jobbet. Annonsen läggs m a o INTE ut på Arbetsförmedlingens hemsida.

Externannonsering
Vi rekryterar ute på den öppna arbetsmarknaden genom att skicka annonsen till Arbetsförmedlingen, innebärande att ALLA kan söka jobbet, inklusive de som redan jobbar hos oss oavsett de är visstid- eller tillsvidareanställda.

Annonsera i media
Utöver ovanstående kan vi i samband med externannonsering så klart välja att annonsera i olika media såsom dagstidningar, facktidningar eller webben. Detta görs alltid i samråd med rekryterande chef och avgörs från tillfälle till tillfälle.

Kontaktperson: Tom Norrgård