Elevhälsa

Vi vill att alla barn och elever ska trivas och må bra i skolan. Det är en viktig grund för gott självförtroende, tryggt socialt samspel och bra studieresultat. I Vindelns kommuns skolor finns därför ett omfattande skyddsnät för varje barn och elev, för att främja hälsa och lärande.

I Elevhälsan ingår rektorer, skolläkare, skolsköterskor, psykolog, specialpedagoger, studieyrkesvägledare samt kuratorer. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå.

I Vindelns kommun arbetar elevhälsan i två team; EHT Norra och EHT Södra.

EHT Norra består av:

Förutom rektorerna är det Ingela Windelius, kurator, Leena Westerlund, specialpedagog, Lotta Lindgren, specialpedagog, Jenny Granholm studie- och yrkesvägledare samt skolsköterskan

Teamet arbetar mot dessa skolor:

  • Åmsele småbarnsskola
  • Hällnäs skola
  • Renforsskolan

 

EHT Södra består av:

Förutom rektorerna är det Magdalena Adelsson, kurator, Ann-Louise Hällqvist, specialpedagog, Johanna Karlsson, specialpedagog samt skolsköterskan

Teamet arbetar mot dessa skolor:

  • Älvbrinkens skola
  • Granö småbarnsskola
  • Tvärålunds skolaHär finns mer att läsa om elevhälsa:
Skolverket, Elevhälsan