Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Hälsobesök och vaccinationer

Hälsosamtal med alla elever
Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med alla elever för att identifiera hälsoproblem samt frisk-, risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa.

Förskoleklass
Hälsosamtal, tillväxt-, syn- och hörselkontroll

Åk 2
Tillväxtkontroll
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4
Hälsosamtal
Tillväxt- och ryggkontroll

Åk 6
HPV-vaccination flickor
Vaccination enligt nationellt program

Åk 7
Hälsosamtal
Tillväxt- och ryggkontroll


Nyanlända elever erbjuds hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och tolk

Eleverna i Vindelns skolor vaccineras enligt fastställt nationellt program. 

Länkar:
Allmänna barnvaccinationsprogrammet
Hälsosamtalet i skolan