Time Care

Time Care Planering är ett tidsplaneringsverktyg som vid schemaläggningen tar hänsyn till såväl verksamhetens krav som personalens önskemål och behov. Time Care Planering används idag i nästan hälften av alla kommuner och landsting i Sverige.

Länk till webbklienten Time Care (öppnas i nytt fönster)Webbklienten Time Care

För åtkomst och inloggning till verktyget Time Care Planering klicka på bilden till höger. --->

Du har även tillgång till en användarmanual (nedan) som hjälper dig att navigera rätt i verktyget. ---v

Time Care Klienten för chefer

Bra-att-ha-mallar

Länk till Mall Flexibel tidsplanering.pdf (öppnas i nytt fönster)När du planerar dina arbetstider inför kommande schema kan du ta hjälp av en mall för önskemål (se nedan). ---v

För dig som schemaadministratör kan en mall för flexibel tidsplanering (till höger) vara ett stöd i planeringsarbetet av schemaperioden. --->

För dig som chef finns en mall för bemanningskrav framtagen som ett värdefullt verktyg i planeringsarbetet (till höger). --->

Länk till dokumentet Mall Bemanningskrav.pdf (öppnas i nytt fönster)Lokalt avtal

Vindelns kommun och Kommunal har träffat ett lokalt kollektivatal om verksamhetsanpassad individuell arbetstidsförläggning. Avtalet gäller för vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen samt HVB- hem inom socialförvaltningen. Kopplat till avtalet finns ett dokument som beskriver arbetstidsmodellens tillämpningar i Vindelns kommun (klicka på respektive bild nedan). ---v

Länk till Användarmanual - Time Care.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till Mall för önskemål - Time Care.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Protokoll lokalt avtal Time care 130109.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till Tillämpningar i Vindelns kommun gällande Time Care.pdf (öppnas i nytt fönster)

Vad är målet med Time Care?

  • Effektiv planering, bemanning, schema- och vikariehantering
  • KvarnenMedarbetarpåverkan,
    - möjlighet att påverka egna arbetstider mot bakgrund av det bemanningskrav som finns
  • Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad

Vad är syftet med Time Care?

  • Att vi håller den vårdkvalitet vi önskar ge våra brukare och som de har rätt att förvänta sig
  • Att vi är på jobbet när vi behövs som mest
  • Att öka medarbetarpåverkan i jobbet
  • Att skapa god trivsel och en trygg arbetsmiljö för brukarna och oss själva
  • Att så träffsäkert som möjligt kunna garantera att vi följer gällande regler och avtal för verksamheten

Kontaktperson: Liza Wikström