Time Care Pool

Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem där du som timvikarie själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. När en beställning kommer får du en förfrågan via sms och bokas sedan in för arbete genom vikariesamordnaren.

Länk till webbklienten Time Care Pool (öppnas i nytt fönster)Webbklienten Time Care Pool

För åtkomst och inloggning till verktyget Time Care Pool klicka på bilden till höger. Du har även tillgång till en Användarmanual (nedan) som hjälper dig att navigera rätt i verktyget. --->

Omvårdnadsutbildning

Att arbeta som timvikarie innebär att man, ibland med kort varsel, erbjuds kortare vikariat på olika enheter inom kommunens socialtjänst, såsom hemtjänst, särskilt boende, handikappomsorg och boendet för ensamkommande flyktingbarn.

Kravet för att jobba inom våra verksamheter är att du lägst har en treårig gymnasial omvårdnadsutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig samt, i förekommande fall, kompetens att ta emot medicindelegering.

Länk till dokumentet Telefonlista.pdf (öppnas i nytt fönster)Telefonlista

Se viktiga telefonnummer i telefonlistan till höger. --->

Tillgänglig för arbete

Att själv kunna planera in och välja när du vill arbeta innebär en stor frihet och möjlighet för dig. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt är det några saker du måste tänka på:

  • Lägg bara in tid i Time Care Pool när du vet att du kan ta ett arbetspass
  • Svara på sms och mejl vid jobbförfrågan från oss så snabbt som möjligt

För att vi ska klara att bemanna våra beställningar inom rimlig tid är det viktigt för oss att dessa rutiner följs och därför måste vi tyvärr avsluta de timvikarier som inte gör det.

Delegeringsutbildning

Webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Klicka på bilden som länkar dig till utbildningen. --->

Diverse dokument

Ta även del av informationen i dokumenten Användarmanual, Att tänka på samt Vad är Time Care Pool? Klicka på respektive dokument nedan. ---v

Länk till dokumentet Manual till Time Care Pool.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Vikarie inom vård och omsorg.pdf (öppnas i nytt fönster)           

Kontaktperson: Liza Wikström