Försäkringar

Vindelns kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Vindelns kommuns verksamhetsområde.

Försäkringsgivare är Folksam och gäller för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

 

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare
  • Spara alla originalkvitton
  • Anmäl skadan till Folksam på telefon 0771-960 960 eller på http://www.folksam.se/ Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas 

 

Information om villkor och vad försäkringen täcker kan du läsa mer om Här (pdf)
 

Folksam
tfn: 0771-960 960