Försäkringar

Vindelns kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Vindelns kommuns verksamhetsområde.

Försäkringsgivare är Protector försäkringar

 

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla originalkvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräfelse från Protector kan beställning av taxiresorgöras.
  • Anmäl skadan till Protecotor via denna länk: Protector försäkringar

 

HÄR hittar du mer information om försäkringen

Vid frågor, kontakta Protector försäkring

Telefon: 08-410 637 00
Skade: skador@protectorforsakring.se