Bostäder

Bostäder
Om du söker bostad kan du vända dig till Vindelnbostäder, tfn 0933-140 32. Vindelnbostäder har drygt 250 lägenheter fördelade på orterna Vindeln, Tvärålund, Granö och Hällnäs.

Länk till Vindelnbostäder

Kontaktperson: Ellen Ekman