Vindelälven 2013, Foto Sandra Bingebo

Miljöskydd

Miljö- och byggkontorets arbete med miljöskydd innebär bland annat tillsyn enligt Miljöbalken över så kallade miljöfarliga verksamheter.

Tillsyn enligt Miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. Miljöfarliga verksamheter är de som kan ge en påverkan på omgivningen i form av utsläpp, buller, avfall mm.

Miljö- och byggkontoret handlägger även ärenden enligt Miljöbalken så som till exempel anmälan om värmepumpsinstallation, ansökan om ny avloppsanläggning, klagomål om nedskräpning, renhållningsdispenser m.m.

Läs mer i underrubrikerna.

Kontaktperson: Miljökontoret