Kontakta oss

Så här kan du nå oss:

Besöksadress:
Kommunalhusvägen 11

Postadress:
Vindelns kommun
Socialförvaltningen
922 81 Vindeln
 
Telefon (växel): 0933-140 00
Fax: 0933-141 29
 
 
Telefontider vardagar: telefon (växel): 0933-140 00

  • Biståndshandläggare äldreomsorgen/färdtjänst/riksfärdtjänst: måndag-fredag 08.00-09.00 och onsdagar även kl14:00-15:00
  • LSS-handläggare: måndag-fredag 08.00-09.00
  • Socialsekreterare Individ- och Familjeomsorgen: måndag-fredag 08.00-09.00
  • Socialsekreterare försörjningsstöd: måndag-fredag 08.00-09.00

Kontaktperson: Jim Lindberg