Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på Socialförvaltningen? Dela gärna med dig så att vi kan förändra/förbättra vår verksamhet.

Här hittar du mer information, och här hittar du en länk till blanketten som du kan skicka in till oss.

Kontaktperson: Jim Lindberg