Socialjour

Vindelns kommun har ett avtal med socialjouren i Umeå för akuta problem efter kontorstid. Socialjouren har i sin tur en nära samverkan med polisen. Vid behov av akuta sociala insatser efter kontorstid kan man nå socialjouren i Umeå genom polisen på telefon 114 14 eller 112.
 
Tystnadsplikt och sekretess för socialjouren är densamma som inom övriga socialtjänsten.

Socialjouren arbetar måndag-torsdag från klockan 16.00-07.00, fredag 16.00-05.00, lördag 14.00-05.00 och söndag 14.00-24.00.