Lärlingsutbildning för vuxna

Vuxenutbildningen kan erbjuda lärlingsutbildning för vuxna.

Utbildningen är CSN berättigad och betyg ges i nationella kurser. Kan vi inte erbjuda utbildningen i egen regi, undersöker vi vad övriga kommuner i Västerbotten erbjuder.

Mer information om Lärlingsvux hittar du här.

Kontaktperson: Lena Forsell