Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kurser.

Utbildningen ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällslivet, yrkeslivet och fortsatta studier. De förkunskaper som varje elev har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts.

Vuxenutbildningen i Vindeln erbjuder  grundläggande kurser i svenska, svenska som andraspråk samt engelska som klassrumsundervisning. Vidare kan man även läsa grundläggande kurser i matematik, samhällskunskap, fysik, svenska, svenska som andraspråk och engelska på distans via Hermods.

https://www.hermods.se/utbildningar-och-tjanster/vuxenutbildning-komvux/grundlaggande-vuxenutbildning/

 

Kontaktperson: Lena Forsell