Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket.
Utbildningen tar upp svenskt vardags-, samhälls-, och arbetsliv för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Målet med studierna är att få muntliga och skriftliga kunskaper som ger en god grund för arbete eller vidare studier.

Utbildningen är individanpassad och det finns tre olika studievägar, som är anpassade för att möta studerande med olika förutsättningar, studiebakgrund, behov och studiemål. Alla elever har en egen studieplan med individuella mål.

I Vindeln erbjuder vi alfabetisering samt kurs A-D. Vi arbetar med både digitala läromedel och klassiska läroböcker. Du kommer tillsammans med din lärare att bestämma vilket läromedel som passar dig bäst.

I kurs B-D ingår nationella prov och i slutet av dessa kurser kommer du få ett betyg.

Kontaktperson: Lena Forsell