Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket.

Utbildningen tar upp svenskt vardags-, samhälls-, och arbetsliv för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Målet med studierna är att få muntliga och skriftliga kunskaper som ger en god grund för arbete eller vidare studier.

Därför är utbildningen individualiserad och består av tre olika studievägar, som är anpassade för att möta studerande med olika förutsättningar, studiebakgrund, behov och studiemål. Alla har en egen studieplan med individuella mål.

Sedan 2013 arbetar vi med ”Swedish online”, ett utbildningsprogram för invandrare. Det öppnar för ytterligare individanpassad undervisning och ökar möjligheterna att möta varje elev på just hans eller hennes nivå.

Kontaktperson: Lena Forsell