Yrkesvux

Vuxenutbildningen kan erbjuda Yrkesutbildning för vuxna genom en statlig satsning.

Utbildningen är CSN berättigad och betyg ges i nationella kurser. Kan vi inte erbjuda utbildningen i egen regi, undersöker vi vad övriga kommuner i Västerbotten erbjuder.

Mer information om Yrkesvux hittar du här.

Kontaktperson: Lena Forsell