Kontakt

Förvaltningens personal  

Lars Johansson Förvaltningsschef  
Telefon 0933- 140 40 Mobil 070-327 10 08

Anders Wikström Förskolechef
Telefon 0933- 141 28 Mobil 070-293 07 66

Susanne Nilsson Utvecklingsledare
Telefon 0933-140 53 Mobil 070-327 01 02

Pernilla Hall Förvaltningsadministratör
Telefon 0933-140 56

Maria Johansson Adminstratör
Telefon 0933-140 49

 

Rektorer

Rektor Renforsskolan:        
Magnus Olofsson, telefon: 0933-141 11, mobil: 070-327 29 27

Rektor Älvbrinkens skola:    
Kjell Nilsson, telefon 0933-140 72. mobil 070-327 00 91 

Rektor Tvärålunds skola:    
Birgitta Signebro, telefon: 0933-141 40, mobil: 070-327 07 13

Rektor Hällnäs skola:           
Birgitta Signebro, telefon: 0933-141 40, mobil: 070-327 07 13

Rektor Åmsele skola:          
Birgitta Signebro, telefon 0933-141 40. mobil: 070-327 07 13

Rektor Granö:                     
Birgitta Signebro  telefon: 0933- 141 40, mobil: 070-327 07 13

Rektor Vuxenutbildningen och gymnasieskolan (språkintroduktion)
Susanne Nilsson telefon: 0933-140 53, mobil 070-327 01 02

Kontaktperson: Pernilla Hall