Kontakt

Förvaltningens personal  

Lars Johansson Förvaltningsschef  
Telefon 0933- 140 40 Mobil 070-327 10 08 

Christina Kajberg Rektor, förskolan
Telefon 0933- 141 28 Mobil 072-220 47 29

Pernilla Hall Förvaltningsadministratör
Telefon 0933-140 56

Maria Johansson  Förvaltningsadministratör
Telefon 0933-140 49

 

Rektorer

Rektor Renforsskolan:        
Magnus Olofsson, telefon: 0933-141 11, mobil: 070-327 29 27

Rektor Älvbrinkens skola:    
Sara Rhenberg, telefon 0933-140 72. mobil 070-327 02 59 

Rektor Tvärålunds skola:     
Johan Söderberg telefon 0933-141 40, mobil: 070-327 50 54

Rektor Hällnäs skola:           
Johan Söderberg telefon 0933-141 40, mobil 070-327 50 54

Rektor Åmsele skola:          
Johan Söderberg telefon 0933-141 40, mobil 070-327 50 54

Rektor Granö:                     
Johan Söderberg telefon 0933-141 40, mobil: 070-327 50 54

Rektor Vuxenutbildningen och SFI:
Magnus Olofsson telefon: 0933-140 53, mobil 070-327 29 27

Kontaktperson: Pernilla Hall