G - O

På denna sida hittar du sökord vars begynnelsebokstav börjar i spannet G - O.

G
  
H

I

J
Kommunal
Kommunbil, bokning - Chefshandboken
Kommunhusets in- och utpassering
Kommunikationsplan Time Care
Kompensation för annandag pingst
Kompensation för annandag pingst - Chefshandboken
Kompetensförsörjningsplan 2020-2022
Kompetensutveckling - iKnow - Chefshandboken
Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten
Kontoanmälan till Swedbank
Kontrolluppgift
Konvertering till tillsvidareanställning
Konvertering till tillsvidareanställning - Chefshandboken
Konvertering till tillsvidareanställning, beslut om att avstå (blankett) 
Kraft och Balans - Stresskurs
Kraft och Balans - återgång i arbete
Krav - för mycket erhållen felaktig lön
Krav - för mycket erhållen preliminär lön
Kravprofil - Chefshandboken
Krishantering - Chefshandboken
Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling - Chefshandboken
Kvitto intygsgivning - Sithskort - Chefshandboken

M

O

 

Kontaktperson: Maria Höglund