Biblioteksplan

Vindelns kommuns biblioteksplan 2017-2019 fastställdes i kommunfullmäktige den 27 februari 2017 och finns att läsa i sin helhet här. 

Biblioteksplan 2017-2019 (pdf)