Utbildning på nätet

Våra webbutbildningar syftar till att du som chef på ett metodiskt sätt får möjlighet ta in ny kunskap och reflektera över frågeställningar med direkt koppling till din yrkesvardag.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, gemensam bas för chefer och skyddsombud
Hur gör man för att få till en god arbetsmiljö? Det får du veta här i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – speciellt anpassad för kommun- och landstingssektorn. Beräknad tidsåtgång: Sex halvdagar plus förarbete. (klicka på bilden)

 

Webbutbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete
I samarbete med Stockholms Läns Landsting har Arbetsmiljöverket tagit fram en prisbelönt Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Beräknad tidsåtgång: ca 3 tim. (klicka på bilden)

 

Webbutbildning i jämställdhet
Utbildningen ger medarbetare och chefer en grund att stå på i det kontinuerliga arbetet med jämställdhet på arbetsplatsen och kan ge tankar och reflektioner kring hur vi kan verka som en jämställd arbetsplats. Beräknad tidsåtgång: ca 3-4 tim. (klicka på bilden)


iKnow

iKnow erbjuder en stor mängd utbildningsavsnitt inom ledarskap och personlig utveckling. Avsnitten har formen av korta videoföreläsningar som du ser direkt på din dator. För åtkomst till föreläsningarna, klicka på underfliken iKnow i menyn till vänster.

Kontaktperson: Tom Norrgård