SITHS-kort

Ditt SITHS-kort är en identitetshandling som visar vem du är och att du arbetar inom Vindelns kommun. SITHS-kortet uppfyller den nationella standarden för elektronisk legitimation, innehållande såväl personlig legitimation som tjänstelegitimation.

Länkar till dokumentet Så fungerar ditt SITHS-kort.pdf (öppnas i nytt fönster)Siths tjänstekort

Nationella krav på IT-säkerhet i hälso- och sjukvården har inneburit att Vindelns kommun infört tjänstelegitimation, s k SITHS-kort. Med kortet höjs säkerheten vid din inloggning i dator och datasystem. SITHS standarden är en av hörnstenarna för att t ex på sikt kunna följa dokumentationen runt en persons hälsa mellan olika vårdgivare.

SITHS tjänstekort är din personliga e-legitimation. Kortet är en fysisk och elektronisk ID-handling som visar att du jobbar i Vindelns kommun. Med kortet kan du som anställd identifiera dig och på det sättet skapa tilltro till din behörighet.

Länkar till blanketten Villkor för Telia e-legitimation.pdf (öppnas i nytt fönster)SITHS Tjänste-ID innehåller både en personlig e-legitimation och en tjänstelegitimation. Klicka på respektive bilder till höger för att få reda på mera om hur du hanterar kortet. --->

Personlig e-legitimation

Den personliga e-legitimationen innehåller personliga identitetsuppgifter som personnummer. Den går även att använda privat för att deklarera på Internet, anmäla vård av barn mm.

Tjänstelegitimation

Tjänstelegitimationen innehåller din tjänsteidentitet i form av namn, yrkestitel och HSA-ID. HSA-ID är en unik identifierare. Med tjänstelegitimationen identifierar du dig inte bara inom Vindelns kommun utan i framtiden även nationellt inom vård och omsorg.

Om du förlorar ditt kort

Om du tappat ditt SITHS-kort eller misstänker att någon fått tillgång till dina PIN- och PUK-koder ska SITHS-kortet och e-legitimationerna på kortet omedelbart spärras.

Gör så här:

  • Stulet eller tappat SIS-kort skall anmälas till närmaste polismyndighet. Kopia på anmälan lämnas in till din korthandläggare.
  • Kontakta din korthandläggare för att spärra tjänstelegitimationen.
  • Spärra den personliga legitimationen på Telias kundtjänst tfn 020-32 32 62 (dygnet runt). Se information ”Villkor för Telia e-legitimation” ovan.

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård