Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför en rad praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan

För de efterlevande kan det ha stort värde att man redan under sin livstid, muntligen eller nedskrivet, ger anvisningar om hur man vill ha sin begravning, vilken musik som ska spelas och dylikt.
Respekten för den enskildes önskemål ska alltid vara avgörande när man väljer begravningsform. Har ett skriftligt förordnande upprättats ska det följas, unde förutsättning att det följer lagen.

Många begravningsbyråer tillhandahåller material där den enskilde kan dokumentera sina önskemål kring begravning, eventuellt testamente, bouppteckning och skätsel av grav. Det handlar lika mycket om att själv bestämma som att underlätta för sina närstående.

Till dig som måste ordna: Stöttebrev