Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro.
Detta gäller också om man inte har någon religions- eller kyrkotillhörighet.

För den servicen betalar alla skattebetalare en begravningsavgift via skattsedeln i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

För de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan finns i varje kommun ett begravningsombud. Begravningsombudets uppgifter är att bevaka och tillvarata deras intressen när det gäller begravningsväsendet. Ombudet ska ha kunskap om begravningsfrågor samt kunskap och förståelse för olika religioner och deras traditioner.

Vindelns kommuns begravningsombud är Bengt Nilsson, telefon 0933-107 56 eller 070-570 77 81