Se och göra i området

Forsarna Runt 

Runtom Vindelforsarnas naturreservat går en lättvandrad 5 kilometer lång promenadslinga. Längst upp på forsnacken korsar du älven genom att gå över en annorlunda hängbro och sen fortsätter stigen längs holmens östra sida. Promenaden går genom olika naturtyper, förbi kulturlämningar och över flera små broar där bäckar rinner ut i älven. Hela stigen är rullstolsanpassad och det går också bra att gå med barnvagn. Det finns 5 rastplatser längs stigen och informationstavlor som berättar om älvnaturen och om hur människan har använt älven.

Konst i Kvarn

Under sommarveckorna (med start under midsommar) arrangeras en konstutställning i den gamla 1800-tals kvarnen på området. Utställningen består av konstverk från lokala konstnärer och byts ut varje vecka. Det finns alltså all anledning att återkomma till denna fantastiska miljö. Kvarnen i sig byggdes på sent 1800-tal och malde mjöl ända fram till 1958. Många mjölnare har drivit kvarnen, som eftersom har moderniserades och slutligen blivit helt eldriven. Trots sin ålder är kvarnen idag nästan helt intakt. För mer information se Konst i Kvarns hemsida.


Flottningslämningar

Det är snart 40 år sen de sista stockarna flöt förbi på Vindelälven och arbetet med att återställa älven till en ”naturlig” miljö har pågått under en längre tid nu. Ungefär 30 % av flottningslämningarna har sparats och runt Renforsen kan delar av olika flottningsepoker ses. Stenmuren, trämuren och betongmuren vittnar om utvecklingen i byggtekniken.


Boende och servering

På området finns både en restaurang och ett café, båda med fullständiga rättigheter. Caféet håller till i Mjölnarens gamla bostad och är öppet under sommaren och restaurangen, med lunchservering året runt, ligger i hotellet. Även boende i olika former finns att tillgå; hotellrum, stugor och campingplats. För mer information se Vindelns lokala turismsida


Broschyr med karta för natur och kultur vid Vindelforsarna

Broschyr Forsarna runt och Vindelälvens Naturcentrum 1,2 MB

Broschyren finns även på engelska och tyska:

Brochure The Rapids Trail and The Vindelälven River Nature Centre  1,2 MB

Naturschutzgbiet Vindelforsarna, natur, kultur und abenteuer 1,2 MB