Retrå resursverksamhet

Retrå är en kommunal verksamhet med syfte att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.

Verksamheten består av verkstad, butik, bilvården, Retrå Service, textilgrupp och transporter.

- Verkstaden tillverkar egna produkter i trä och har även en del legojobb till företag.

- I butiken
säljer vi egentillverkade produkter samt återvunna möbler och prylar.

- Bilvården har som uppdrag att städa och tvätta kommunens leasingbilar. Vi har inte möjlighet att ta emot privatpersoners bilar.

- Retrå Service tar uppdrag från kommunens verksamheter. Det rör sig om enklare servicesysslor, hantering av returmaterial m.m.

- Textilgruppen tar hand om skänkt textilt material och tillverkar produkter som säljs i butiken

 


Våra målgrupper är personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller språksvårigheter.


Vi verkställer även daglig sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)

Informationsblad om resursverksamheten  december 2020 (pdf)

Retrå butik
Retrå butik


Retrå verkstad      
Retrå verkstad                                   

Kontaktperson: Sara Persson