Retrå resursverksamhet

Retrå är en kommunal verksamhet med syfte att arbeta för långsiktig arbetsinriktad rehabilitering för personer aktuella inom socialtjänst/arbetsförmedling oavsett bakgrund eller funktionsförmåga.

Verksamheten består av verkstad, butik, bilvården, servicegrupp, textilgrupp och transporter.

- Verkstaden tillverkar egna produkter i trä och har även en del legojobb till företag.

- I butiken
säljer vi egentillverkade produkter samt återvunna möbler och prylar.

- Bilvården har som uppdrag att i första hand städa och tvätta kommunens leasingbilar.

- Servicegruppen tar uppdrag från kommunens verksamheter. Det rör sig om enklare servicesysslor, hantering av returmaterial m.m.

- Textilgruppen tar hand om skänkt textilt material och tillverkar produkter som säljs i butiken

- Vår blå buss sköter vissa transporter inom kommunens verksamheter
 


Vi vänder oss framförallt till dessa målgrupper:
• Personer med beslut om daglig verksamhet enl. Socialtjänstlagen eller LSS
• De som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
• Långtidssjukskrivna personer
• Långtidsarbetslösa personer
• Funktionsnedsatta personer
• De med utländsk bakgrund som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden


Retrå butik
Retrå butik


Retrå verkstad      
Retrå verkstad                                   

Kontaktperson: Sara Persson