SYV

Studievägledaren ger elever stöd i frågor som gäller utbildning, yrken och arbetsmarknad.

För mer information kontakta:

Jenny Granholm
Studie- och Yrkesvägledare
Tfn: 0933-142 31 
Mobil: 072-538 75 52