Skolkurator

Vad gör skolkuratorn?

Skolkuratorn arbetar för att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn och omfattar insatser på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå.

- ingår i skolans elevhälsoteam
- arbetar i nära samarbete med elever, föräldrar och personal på skolan
- samverkar och samarbetar med andra aktörer i samhället t.ex. socialtjänsten, BUP, Habiliteringen

Kontakta oss gärna:


Älvbrinken, Tvärålund, Granö småbarnsskola
Magdalena Adelsson
Må-To   8.00-16.30
Tel: 0933-141 79
Mobil: 070-327 11 97

Renforsskolan, Hällnäs skola, Åmsele småbarnsskola
Ingela Windelius
Må-Fre   8.00-16.30
Tel: 0933-141 06
Mobil: 070-327 15 57