Anställning

För att underlätta ditt arbete som chef har vi samlat information om anställningsprocessen från början till slut. I detta avsnitt kan du läsa mer om hela rekryteringsprocessen.

Mellan rekrytering och introduktion kommer anställningsavtalet att ingås av arbetsgivaren som en part och den nya medarbetaren som den andra. Just anställningsavtalen är omgärdade av flera arbetsrättsliga hänsynstaganden, både i det korta men även i det långa perspektivet.

Frågan om anställningsform är ett viktigt beslut och här kan det vara stor skillnad i möjligheterna till tidsbegränsade anställningsformer beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte. Grundregeln för anställning är en tillsvidareanställning. Om inte annat överenskoms så är det därför en tillsvidareanställning som avtalats med den nya medarbetaren.

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i menym har du tillgång till ett utbildningsprogram i såväl Allmänna bestämmelser som grundläggande arbetsrättsliga kunskaper gällande de olika anställningsformerna.
 
Utbildning på nätet (iKnow)

Kontaktperson: Moa Löfgren