Hälsa och rehabilitering

Att tidigt agera för att förebygga ohälsa är bra för verksamheten, även ekonomiskt. Gjorda studier visar att en genomtänkt strategi på organisationsnivå har stor betydelse för hur vi mår på jobbet.

Hälsa kan betyda olika saker. Det handlar inte bara om att vara frisk utan också om att känna sig tillfreds. Många människor mår bra trots funktionsnedsättning eller sjukdom. Andra människor upplever motsatsen, det vill säga de mår dåligt även om de är fysiskt friska.

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. (Källa: Arbetsmiljöupplysningen.se)

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Hälsokompetens. --->

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård