Löner och Förmåner

I Vindelns kommun finns ett antal personalvårdande aktiviteter eller förmåner för de anställda. Gemensamt för dessa förmåner är att de gäller samtliga anställda oavsett anställningsform.

En grundprincip i relationen mellan en arbetsgivare och en anställd är att den anställde förväntas utföra ett visst arbete till en viss kvalitet och kvantitet. Arbetsgivaren ersätter den anställde för detta arbete med lön och eventuellt andra förmåner.

Frågor om löner och förmåner är vanliga frågor från både medarbetare och bland chefer i de flesta organisationer. Att då i en personalhandbok redogöra för vad som gäller är ett bra hjälpmedel och en trygghet. Syftet bör också vara att man som enskild medarbetare själv kan leta svar på enklare frågeställningar.

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Lönesättning och lönesamtal. --->

 

 

 

Kontaktperson: Göran Dahle