Personalpolitik

Arbetsklimatet i Vindelns kommun skall kännetecknas av att medarbetarna trivs och känner sig uppskattade.

En viktig förutsättning för arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse är medarbetarnas känsla av sammanhang i arbetet och att organisationen medvetet tillvaratar medarbetarnas kunskaper, kompetens och engagemang.

Med denna bakgrund har personalpolitiken i Vindelns kommun två huvudsyften:
  1. Klargöra ansvar, arbetsfördelning och roller för förtroendevalda, chefer/arbetsledare, arbetstagare och fackliga företrädare. 
  2. Skapa och bibehålla ett arbetsklimat, där de anställda känner trygghet, gemenskap och värdet av den egna arbetsinsatsen. 

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Mångfald och jämställdhet. --->

 

 

 

Kontaktperson: Göran Dahle