Tjänstelegitimation/SITHS

Ditt SITHS-kort är en identitetshandling som visar vem du är och att du arbetar inom Vindelns kommun.

Länkar till blanketten Beställning av SITHS-kort.pdf (öppnas i nytt fönster)SITHS-kortet uppfyller den nationella standarden för elektronisk legitimation, innehållande såväl personlig legitimation som tjänstelegitimation.

Beställning av kort

Lämna den ifyllda blanketten "Beställning av SITHS-kort i Vindelns kommun" till din korthandläggare, som tar kontakt med den anställde och sörjer för kortutgivningen. ---> 

Korthandläggare inom socialtjänsten är:


Specialrutiner vid utgivning samt blankett för intygsgivning

Nedan finner du gällande rutiner för utgivning av kort till person med skyddad identitet samt person med samordningsnummer och person som saknar svensk folkbokföringsadress.

I händelse av att medarbetare inte kan styrka sin identitet med godkänd ID-handling ska intygsgivning användas. Nedan finns såväl rutinen som blanketterna för ändamålet.


Länkar till dokmentet Rutin för utgivning av Sithskort till person med skyddade personuppgifter.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till dokmentet Rutin för utgivning av Sithskort till person med samordningsnummer.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till dokmentet Rutin för intygsgivning vid kortutgivning .pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till blanketten Intyg om styrkt identitet.pdf (öppnas i nytt fönster)   
Länkar till blanketten Kvitto för intygsgivning.doc (öppnas i nytt fönster)

Avslut användare samt Förlustanmälan

Länkar till blanketten Avslut användare SITHS_HSA.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till blanketten Förlustanmälan SITHS-kort.pdf (öppnas i nytt fönster)

Klicka på bilden nedan för mera information om SITHS kort. ---v

 Länk till sidan SITHS-kortKontaktperson: Tom Norrgård