Pensioner

Pensionen består av olika delar. Utöver den allmänna pensionen som är den statliga pensionen som pensionsmyndigheten ansvarar för har man även rätt till en tjänstepension.

Länk till sidan om PensionerKAP-KL, (Kollektiv Avtalad Pension) gäller för den som är anställd i Vindelns kommun. KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Avtalet ger ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension

Klicka på bilden för mera information om pensioner. --->
Kontaktperson: Tom Norrgård