Introduktion

Närmaste chef är ansvarig för att introduktion av en nyanställd medarbetare genomförs på ett bra sätt och att den nyanställde får ett gott bemötande.

En av förutsättningarna för att en nyrekrytering skall falla väl ut är givetvis att den nyanställde snabbt, effektivt och säkert introduceras till den nya arbetsplatsen och de nya arbetsuppgifterna.

Ansvaret för introduktion av nyanställda regleras också genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter som bl.a. innebär att arbetsgivaren skall ha fastlagda rutiner för planering, ledning och uppföljning av introduktionerna på arbetsplatsen. --->

Chefsintroduktion

Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt. Omgivningen ska vara förberedd på att den nya chefen börjar. Därför ska information till berörda ges i god tid på ett tydligt, metodiskt och systematiskt sätt. Den nya chefen ska också snabbt och enkelt kunna inhämta information utan att behöva fråga runt.

För dig som rekryterar chefer finns ett stödmaterial framtaget i form av en checklista som underlättar och möjliggör en god chefsintroduktion. --->

Se även underflikarna i menyn till vänster för en digital version av Checklista - Stödfunktioner. <---

Presentera ny chef/medarbetare

Ett förberett formulär är framtaget för presentation av en ny medarbetare för personalgruppen och/eller organisationen via e-post, bara att fylla i aktuella uppgifter och infoga en bild av den anställde. ---> 

Kontaktperson: Tom Norrgård