Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är för oss en del av den vardag vi alla lever och verkar i. Det ska i alla situationer finnas ett naturligt förhållningssätt hos oss att tänka arbetsmiljö och vi har i vår arbetsmiljöpolicy försökt att fånga de för oss viktigaste parametrarna som handlar om vårt ansvar för att undvika ohälsa och olyckor på arbetsplatsen (klicka på bilden). --->

Årshjul SAM förvaltnings-, resp. arbetsplatsnivåer

Årshjulet beskriver återkommande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltnings- respektive arbetsplatsnivåer i Vindelns kommun. För åtkomst till våra årshjul se under fliken Årshjul för SAM i menyn.       

Utbildning på nätet

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en speciellt anpassad utbildning för kommun- och landstingssektorn som utgör en gemensam bas för chefer och skyddsombud vad gäller att få till en god arbetsmiljö. Beräknad tidsåtgång för utbildningen är tre dagar alternativt sex halvdagar (klicka på bilden). --->

Arbetsmiljöverkets webbutbildning riktar sig till dig som vill få en snabb överblick över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet går till, alternativt vill friska upp ditt minne om en särskild del av arbetet. Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra, och det går att hoppa mellan 10 olika kapitel (klicka på bilden). --->

     
 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård